Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi szabályzat

Adatkezelő neve: Klasoplast Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, továbbiakban Adatkezelő

Cím: 1137 Budapest, Katona József u. 41. fsz. 2.

Adatkezelő képviselője: Dr. Varga Klára Erika

Adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: judit@vrg.hu

A jelen tájékoztató az Adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.

Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

Alapelvek

Adatkezelő indokolatlanul nem gyűjt, és nem tárol személyes adatokat. A kezelésébe került személyes adatokat harmadik félnek kizárólag a törvények és jogszabályok által meghatározott okból és módon továbbítja.

Adatkezelés célja

Weboldal működtetése, kapcsolattartás

Weboldalunkon, http://vargaklara.hu, azért kezeljük a weboldal látogatóinak személyes adatait, mert a honlapon keresztüli bejelentkezéskor, vagy hozzászóláskor hozzájárulnak ehhez. Az alábbi táblázatban összefoglaltuk, hogy melyik adatot milyen alapon és célból, valamint meddig kezeljük:

Adat Jogalap Cél Időtartam
Név és email cím Önkéntes hozzájárulás Azonosítás és az ügyféllel való kommunikáció A regisztráció időtartama + 15 nap
Név és email cím A szolgáltató jogos érdeke A többszörös regisztráció kiszűrése A regisztráció időtartama + 15 nap
Név, email cím, lakcím Törvényi előírás Vásárlás, illetve megrendelés esetében a számlázási adatokat a számviteli törvény értelmében őrizzük meg Számla kiállítása + 8 év
IP-cím A szolgáltató jogos érdeke A többszörös regisztráció szűrése, illetve monitorozás a rendszer biztonsága és fejlesztése érdekében A regisztráció időtartama + 15 nap

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az email címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profilképünk is megjelenik nyilvánosan.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül feltöltésre kép a honlapra, kerülni kell az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Kapcsolat felvételi űrlapok

Sütik

Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év.

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Analitika

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat?

Az adatait csak a honlap tulajdonosai láthatják.

Ha egy hatóság eljárás keretében kéri tőlünk az adataidat, akkor a törvény által előírt mértékben megosztjuk vele.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot?

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán?

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat?

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Kapcsolati adatok

Az adatkezelő a honlap kezelője, a Klasoplast Egészségügyi és Szolgáltató Kft. (1137 Budapest, Katona József utca 41. fsz. 2., cégjegyzékszám: 01-09-739441, email: informacio@vargaklara.hu, képviselő: Dr. Varga Klára Erika). A honlap a Gestalt Team Kft. (1112 Budapest, Fehérló utca 7.) szerverein fut, így a látogatói adatokat az Európai Unión belül tároljuk.

További információk

Hogyan védjük a felhasználói személyes adatokat?

A rendszer folyamatosan naplózza a látogatók IP-címeit a szolgáltató jogos érdekei miatt, ezek a naplófájlok regisztrációtól függetlenül 15 nap múlva automatikusan törlődnek.

A rendszer még az adatok törlése után is 15 napig biztonsági másolatokat őriz meg róluk, amelyek ezután automatikusan törlődnek.

A rendszer a jelszót kizárólag titkosítva tárolja, annak visszafejtésére mi sem vagyunk képesek.

Érvényben lévő eljárások adatkezelési sérelmek esetén

Jog Hogyan élhet vele
Tájékoztatáshoz való joga Ebben a dokumentumban igyekeztünk összefoglalni minden tudnivalót, de amennyiben kérdése van, szívesen válaszolunk. Írjon az informacio@vargaklara.hu címre, és legfeljebb 30 napon belül válaszolunk.
Hozzáféréshez való joga Bármikor kérhet információt az Ön adatainak kezeléséről, adatkezelésünkről. Írjon az informacio@vargaklara.hu címre, és legfeljebb 30 napon belül válaszolunk.
Helyesbítés joga A rendszerbe belépve valamennyi személyes adatot módosíthatja, a különféle adatkezelésekhez a profil szerkesztésénél talál erre lehetőséget.
Törléshez való jog A rendszerbe belépve törölheti az adatait, illetve a profil törlésével valamennyi adatot töröljük.

 

Milyen törvények vonatkoznak az adatkezelésre?

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

  1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.)
  2. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
  3. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

Panasz esetén…

Ha problémája lenne az adatkezelésünk módjával, jelezheti az informacio@vargaklara.hu címre, vagy panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 1/391-1400

Fax: 1/391-1410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

Egyéb tudnivalók

Gondoskodunk arról, hogy a szervereink technikailag védettek legyenek, az adatokat kizárólag titkosított kapcsolaton keresztül lehessen elérni.

Fenntartjuk a jogot, hogy ezt a tájékoztatót bármikor megváltoztassuk, de erről minden esetben értesítjük felhasználóinkat – jelezve a tájékoztató elkészültének időpontját, dátumát.

Budapest, 2019. 09. 11.

© 2024 Dr Varga Klára plasztikai sebész

Back to top